choroba

Alzheimer a jeho nejčastější příznaky u lidí

Tématem tohoto článku bude Alzheimer, což pochopitelně není to samé, jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku, které má několik stádií. Negativním výsledkem je pak ztráta intelektu neboli demence. Pojďme se ale této nemoci věnovat od A až do Z, protože Alzheimerova nemoc...

Parkinsonova nemoc a informace o ní samotné

Parkinsonova nemoc není ničím neobvyklým, co by se tu objevilo před nedávnou dobou. Tato choroba je tu víceméně od starověku. Pokud bychom však měli být konkrétní, tak k jejímu prvnímu popsání došlo v roce 1817. Parkinsonova choroba postihuje primárně starší lidi a my Vás s ní nyní seznámíme trochu...

Crohnova nemoc postihuje trávicí ústrojí

Crohnova choroba je onemocněním, které souvisí s trávicím traktem. Velice často se týká tenkého a tlustého střeva, z čehož logicky vyplývá, že značným způsobem komplikuje lidské žití. I když také souvisí s patřičným stravováním, rozhodně to není to samé, jako nemoc králů. Crohnova nemoc je daleko...