Alzheimer a jeho nejčastější příznaky u lidí

Tématem tohoto článku bude Alzheimer, což pochopitelně není to samé, jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku, které má několik stádií. Negativním výsledkem je pak ztráta intelektu neboli demence. Pojďme se ale této nemoci věnovat od A až do Z, protože Alzheimerova nemoc není opravdu ničím banálním.

  • Jde o neurodegenerativní onemocnění mozku.
  • Zapříčiněno je ztrátou mozkových buněk.
  • Projevuje se u starších osob.
  • Vše začíná poruchami paměti.
  • A může skončit demencí.

Alzheimer má tři stádia

Alzheimerova nemoc může mít hned tři fáze. Ta první je označována jako raná, při které se objevuje první zapomínání. Potom následuje střední stádium, kde si Alzheimerova nemoc vybírá svou daň v neschopnosti provádět některé úkony. Pozdní stádium už je spojeno s odkázáním na péči od druhých osob.

Alzheimer je onemocnění, jehož příčinu se vědcům do dnešního dne nepodařilo zjistit. A to ani v souvislosti s dědičností.

Gabriela S., Praha, lékařka.

Alzheimerova nemoc a její příznaky

Nyní se ale pojďme věnovat příznakům, které se sebou přináší Alzheimerova nemoc. Tím asi úplně prvním je pozvolná ztráta paměti. Alzheimerova nemoc na sebe váže i zhoršení dorozumívacích schopností. Člověk si velice často nemůže vzpomenout na vhodné slovo. Alzheimer se může postarat také o to, že zapomenete dokonce celé věty.

Alzheimerova nemoc má na svědomí i odkládání věcí na místa, kam nepatří a hlavně to, že si takové úkony nevybavíte. Alzheimer se může postarat i o Vaši celkovou dezorientaci. A to nejenom z pohledu místa, ale i čas. Alzheimerova nemoc Vám neumožní vzpomenout si na věci provedené před chvílí, ale zároveň Vám nevymaže vzpomínky dávné, které se Vám stále vrací.

Alzheimer postihuje povětšinou starší lidi nad 65 let.

Alzheimer a změna osobnosti

Pokud se u Vás rozvíjí Alzheimerova nemoc, začne mnohem častěji docházet k celkové změně nálady, a to v negativním slova smyslu. Alzheimerova nemoc je také o změně osobnosti. Obvykle je to tak, že přibydou ty záporné vlastnosti. Alzheimer z lidí dělá lakomější, sobečtější a vznětlivější jedince. To je bohužel úděl odumírání mozkových buněk.

Jak moc je Alzheimer rozšířený?

Vědět byste měli to, že Alzheimerova nemoc se obvykle týká pacientů starších 65 let. Najde se však spousta mladších výjimek. Alzheimerova nemoc, respektive její výskyt se průběžně mění v jednotlivých krajích. Jestliže Vás zajímá, jaký nárůst byl například v letech 2014 až 2018, potom Vám to prozradíme v následující tabulce. Alzheimerova nemoc a její nárůst je prezentovaný v číslech.

KrajNárůst nemocných
Praha25,5 %
Kraj Vysočina35 %
Jihočeský kraj43 %
Zlínská kraj51 %
Olomoucký kraj29,5 %
Karlovarský kraj47,5 %
Jihomoravský kraj40,8 %
Jak je to s nárůstem tohoto onemocnění v krajích?

Jak Alzheimerova nemoc, potažmo její výskyt roste mezi lidmi, zvyšující se pochopitelně i náklady na ošetření takových pacientů. Jsou to právě pojišťovny, které potvrzují to, že Alzheimer je mezi obyvateli čím dál rozšířenější. To dokazuje Alzheimerova nemoc prezentovaná v jednotlivých krajích výše.

Alzheimerova nemoc a další informace

Výše uvedenými informacemi Alzheimerova nemoc v tom článku rozhodně nekončí. Je tu ještě velká spousta ostatních věcí, které byste o tomto onemocnění měli vědět. Ať už jsou to další příznaky nebo třeba popis konečných stádií nemoci. Alzheimerova nemoc Vám bude ještě více popsána v následujících otázkách a odpovědích.

Jaké jiné příznaky má Alzheimer?

Kromě výše uvedeného dochází postupem času ke ztrátě zájmu o jakékoliv koníčky. Člověk má zhoršené abstraktní myšlení a postupně není schopen provádět běžné každodenní úkony.

Jak se projevuje druhé stádium nemoci?

Alzheimerova nemoc v takovém stádiu už vyžaduje pomoc další osoby, a to při komunikaci, oblékání, přípravě jídla nebo hygienických úkonech.

Co si představit pod třetím stádiem?

Jde o druhou fázi posunutou do takového měřítka, že člověk je na ostatní lidi odkázán také při pohybu a mnohdy už je upoután na lůžko.

Je Alzheimerova nemoc dědičná?

Do určité míry může být, ale není to vědecky podloženo. Člověk to může ovlivnit svým přístupem k životu.

Koho postihuje Alzheimer nejčastěji?

Jsou to osoby starší 65 let.