Parkinsonova nemoc a informace o ní samotné

Parkinsonova nemoc není ničím neobvyklým, co by se tu objevilo před nedávnou dobou. Tato choroba je tu víceméně od starověku. Pokud bychom však měli být konkrétní, tak k jejímu prvnímu popsání došlo v roce 1817. Parkinsonova choroba postihuje primárně starší lidi a my Vás s ní nyní seznámíme trochu podrobněji.

  • Popsal ji lékař James Parkinson.
  • Jde o onemocnění centrální nervové soustavy.
  • Vzniká vlivem úbytku nervových buněk.
  • Má řadu příznaků.
  • Její vývoj může být dlouhodobý.

Jak vzniká Parkinsonova choroba?

Parkinsonova nemoc vzniká jednoduše odumřením nervových buněk. Konkrétně jde o buňky, které jsou naprosto nezbytné pro přenos informací mezi samotnými neurony. Většina z nás jistě tuší, že Parkinsonova choroba je obvykle spojena s omezenými motorickými funkcemi. Předklonem člověka připomíná onemocnění zvané Bechtěrevova nemoc.

Parkinsonova nemoc má řadu příznaků. Vedle těch prvotních jsou to pak ty přidružené týkající se hlavně motoriky a související s pohybem i užíváním léků.

Jan G., Praha, lékař.

Jaké příznaky má Parkinsonova nemoc?

Parkinson je onemocnění, které v prvotní fázi obvykle není snadno rozpoznatelné. Člověk začne pociťovat větší únavu a ztuhlost celého tělo. To by nebylo nic neobvyklého. Následně se k tomu přidá pocit těžkých nohou, slzení, zvýšená tvorba slin a v neposlední řadě křeče a zpomalená chůze.

Pak přichází na přetřes motorická omezená. Parkinsonova choroba se totiž pojí s třesem končetin, a to především těch horních. Ve výsledku člověk začne ztrácet rovnováhu při chůzi, ale i když se chce otočit, zvedá se a podobně. Parkinsonova nemoc je díky těmto faktorům jasně viditelná a spousta lidí kolem Vás na první pohled pozná, že trpíte nějakými zdravotními obtížemi.

Toto onemocnění postihuje především postarší lidi.

Kolik fází má Parkinsonova choroba?

Ve své podstatě jsou to čtyři fáze. Ta první je označována jako adaptační. Parkinsonova nemoc se v té době tolik neprojevuje. Poté přichází fáze dvě, kdy už musíte omezit práci a mnohdy i pohybové aktivity. Fáze tři Vás v některých momentech může připravit o pohyb úplně. Parkinsonova choroba ve fázi čtyři je stádiem, kdy víceméně potřebujete nepřetržitou péči.

Parkinsonova nemoc v číslech

Než se budeme onemocnění zvanému Parkinsonova choroba věnovat dále a podrobněji, pojďme se zaměřit na několik stěžejních údajů. Půjde o důležité číselné informace vypovídající řadu věcí. Ať už je to výskyt nemoci a podobně. Vše je přehledně zobrazeno v níže uvedené tabulce.

PředmětHodnota
Popsání nemociRok 1817
Nejčastěji postihujeOsoby starší 50 let
Pacienti před 40. rokem15 %
Onemocnění v Česku10 až 15 tisíc lidí
Jak je to s Parkinsonovou nemocí v číslech?

Nejhorší na všem je to, že Parkinsonova choroba v podstatě není dopředu předpověditelná. Nelze víceméně ani říci, proč se Parkinsonova nemoc objeví u toho nebo jiného člověka. V tomto směru je onemocnění opředeno ještě spoustou tajemství, a to i v dnešní moderní době.

Parkinsonova nemoc a něco navíc

Pojďme se ale onemocnění zvanému Parkinsonova choroba věnovat více. Zmínit se můžeme například o samovolných pohybech, které s touto nemocí mohou také souviset. Tyto pohyby navíc nelze jakkoliv ovlivňovat. Na řadu dalších věcí pak najdete odpovědi v níže uvedených otázkách.

Ovlivňuje Parkinsonova nemoc mluvení?

Ano, z pohledu hybnosti může být omezena i tato část lidského těla. Typickým příkladem jsou svaly v obličeji a hrtan. Hůře se Vám může dokonce polykat.

Jak se projevuje nežádoucí třes?

Obvykle to začíná pozvolna. Týká se to jednotlivých končetin a může to skončit třesem všech končetin. Třes spjatý s Parkinsonovou chorobou je pomalý a rytmický.

Může mít na nemoc vliv životní prostředí?

Do jisté míry tomu tak být může. Například špatné ovzduší a nevhodný životní styl mohou přispívat k výskytu nemoci.

Jaké mohou nastat další příznaky?

Vedle všech výše uvedených jsou to primárně psychické problémy, protože je člověk najednou odkázán na péči druhých. Dále to může být zácpa, neschopnost soustředění a zhoršené vidění.

Jak spolu souvisí vápník a Parkinsonova choroba?

Pacienti mají obvykle řidší kosti. Více vápníku v mozku může být také jednou z příčin nemocnění.