Alzheimer

Alzheimer a jeho nejčastější příznaky u lidí

Tématem tohoto článku bude Alzheimer, což pochopitelně není to samé, jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku, které má několik stádií. Negativním výsledkem je pak ztráta intelektu neboli demence. Pojďme se ale této nemoci věnovat od A až do Z, protože Alzheimerova nemoc...