Porucha pozornosti s hyperaktivitou má zkratku ADHD

U dětí je možné narazit na různá onemocnění, třeba taková pátá nemoc. Daleko horší je však nemoc  ADHD. Za touto zkratkou se skrývá porucha pozornosti s hyperaktivitou. Nemoc se projeví v útlém věku a člověka pak doprovází celý život. Nemoc ADHD je však daleko obsáhlejší a skrývá se za ní řada informací, které byste měli vědět.

  • Co je to nemoc ADHD?
  • Jaké jsou její projevy?
  • Dá se toto onemocnění léčit?
  • Týká se dětí i dospělých?
  • To vše nyní zjistíte.

Co je to porucha pozornosti s hyperaktivitou?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou neboli nemoc ADHD, to je celkem výstižný pojem. Jde o neurovývojové onemocnění, respektive o vrozenou nemoc spojenou s centrální nervovou soustavou. Nemoc ADHD je takto pojmenována především proto, že je spjata s vysokou hyperaktivitou daného jedince. A ta je limitujícím a omezujícím faktorem v životě.

Když má dítě nemoc ADHD potom je stále v pohybu, nedaří se mu udržet pozornost a je impulsivní. Trpí právě onou zvýšenou hyperaktivitou.

Milan S., Brno, lékař.

Nemoc ADHD ve statistikách

Předtím než se pustíme do podrobnějšího popisu toho, co je to nemoc ADHD, zmíníme se o několika důležitých údajích. Porucha pozornosti s hyperaktivitou má určité rozšíření ve společnosti, o čemž se mimochodem můžete přesvědčit v níže prezentované tabulce. Právě v ní se na nemoc ADHD zaměřujeme.

PředmětHodnota
Děti splňující nemoc ADHD6 % až 8 %
Nemoc ADHD v dospělostiAž 16 % případů
Přidružené psychiatrické onemocnění23 %
Časté vyloučení ze školyAž u 10,6 % dětí
Změny zaměstnání3x více než u zdravých lidí
Přehledné údaje týkající se onemocnění ADHD v číslech.

Porucha pozornosti omezuje lidi i v dospělosti. Nemoc ADHD způsobuje u lidí s tímto syndromem daleko více dopravních nehod, větší pravděpodobnost, že budou vyloučeny ze školy a podobně. Je pravdou, že nemoc ADHD je zkrátka omezující.

ADHD se začne projevovat od tří až čtyř let věku.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou a její projevy

Nemoc ADHD je především o nežádoucím stavu nemocného člověka, což se projevu ve škole, později v práci a v podstatě během jakékoliv denní doby. Mohou to být například obtíže se spánkem, horší vyjadřování, ale také motorické neduhy. Tohle všechno nemoc ADHD přináší. Navíc postihuje lidi s odlišnou inteligencí, takže v podstatě kohokoliv.

Nemoc ADHD a vše, co byste měli vědět

Pokud Vaše dítě má nemoc ADHD měli byste si uvědomit, že bude vyžadovat maximální péči. Porucha pozornosti s hyperaktivitou není ničím, s čím nejde žít. Je však třeba životu takového člověka nastolit jistý řád, v němž se bude cítit dobře. Jestliže chcete vědět další podstatné informace, pak se začtěte do níže uvedených otázek a odpovědí.

Jak lze léčit nemoc ADHD?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou je nevyléčitelnou nemocí. To znamená, že jako taková se neléčí, ale snižují se její projevy. A to právě přístupem k nastoleným životním pravidlům.

Existují na nemoc ADHD nějaké léky?

Léky lze užívat pouze v souvislosti s přidruženými psychickými obtížemi, a ty může předepisovat pouze psychiatr.

Kdy se projevují první příznaky ADHD?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou je u dětí diagnostikována někdy kolem třetího a čtvrtého roku. ADHD je potvrzeno, když tyto poruchy trvají více jak půl roku.

Jaké jsou hlavní příznaky u dospělých?

Nemoc ADHD je u dospělých lidí celkem snadno rozpoznatelná. Je to hyperaktivita, impulsivnost a nepozornost. Tito lidé působí neklidně a jako by byli v napětí.

Jak jinak je označována tato porucha?

Z odborného hlediska se můžete setkat s výrazem hyperkinetická porucha známá pod zkratkou HKP.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou v praxi

Na závěr tohoto článku ještě dodáme, že ti, kdo mají nemoc ADHD mají tendenci sklouznout snáze k návykovým látkám oproti běžným lidem. Díky své hyperaktivní povaze mají také blíže k páchání jakékoliv trestné činnosti. Hrozí u nich i větší riziko přenášení pohlavních nemocí. To vše souvisí s onemocněním zvaným ADHD. Tato nemoc může v praxi znamenat i to, že konkrétní jedinci zadané úkoly bohužel nedotahují do konce. Přesně kvůli takovým věcem potřebují odpovídající péči a přístup.