Onemocnění kůže způsobuje řadu nepříjemností

Člověka mohou potkat nejrůznější nemoci, které se ovšem nemusí týkat pouze vnitřních orgánů jako třeba zánět slinivky. Důkazem toho jsou kožní onemocnění. Ta mohou způsobovat nejenom nepříjemné svědění na pokožce a bolest, ale zároveň jsou vzhledově obtěžující. Onemocnění kůže nabývá odlišných podob, a my Vás nyní seznámíme s těmi nejčastějšími z nich.

  • Mozol
  • Kuří oko
  • Tlakový puchýř
  • Omrzliny
  • Popáleniny

Onemocnění kůže – mozol

Jako první se pojďme zaměřit na kožní onemocnění, kterým je všem dobře známý mozol. Toto onemocnění kůže je způsobeno mechanickým působením na dané místo. Vyskytovat se může na rukou, ale i na nohou. Toto zdrsnění kůže lze odstranit mechanicky nebo za pomoci mastí. Kožní onemocnění tohoto typu není bolestivé.

Mnohá kožní onemocnění jsou způsobována také během pracovního procesu. Díky tomu vzniká spousta onemocnění kůže z povolání.

Dominik K., České Budějovice, lékař.

Další onemocnění kůže

Kožní onemocnění, to pochopitelně není jenom zmiňovaný mozol, ale třeba kuří oko. Toto onemocnění kůže už je bolestivější. Poznat ho můžete díky žlutavému ložisku v konkrétním místě. Velice často může souviset i s ortopedickou vadou. Toto kožní onemocnění si dokonce může žádat třeba změnu obuvi. Obecně se používá speciální mast.

Hodně podobné kožní onemocnění těm doposud jmenovaným představuje tlakový puchýř. Ten vzniká po dlouhodobějším působení tlaku na jedno místo kůže. Toto kožní onemocnění je odstraňováno tak, že dojde k propíchnutí, vydezinfikování a přelepení náplastí. To jsou však ta lehčí onemocnění kůže. My se ovšem v tomto článku zaměříme i na ta horší, s nimiž už jsou spojovány náročnější problémy.

Onemocnění na kůži je obtěžující v každodenním životě.

Kožní onemocnění v podobě omrzliny

Jmenovat lze například onemocnění kůže v podání omrzliny. Toto kožní onemocnění vzniká samozřejmě vlivem dlouhodobého vystavení nízkých teplot. Může mít hned tři stupně. Kožní onemocnění prvního stupně přináší zarudnutí a silnou bolest. Třetí stupeň je nejhorší v podobě nekrózy.

Kožní onemocnění z povolání

Jak už jsme prozradili v úvodu tohoto článku, kožní onemocnění může vzniknout mimo jiné také z vykonávaného povolání. Takových případů je mimochodem více než dost, o čemž se můžete přesvědčit v níže uvedené tabulce. Ta zahrnuje kožní onemocnění zahrnují muže i ženy v daném ročním období. Jde o výběr historických dat.

RokKožní onemocnění z povolání
1992819
1998641
2006345
2013250
2017300
Kolik nemocí z povolání bylo kvůli kožním problémům?

K této tabulce ještě doplníme, že kožní onemocnění představuje z celkového podílu hlášených nemocí z povolání asi 20 % až 30 %, čemuž mimochodem odpovídající uvedené konečné hodnoty. Je tedy pravdou, že onemocnění kůže může trápit poměrně velké množství lidí.

Jaká jsou jiná onemocnění kůže?

Další závažné kožní onemocnění představují popáleniny. Ty vznikají po kontaktu s ohněm nebo žhavým předmětem. I ty nabývají odlišných stupňů. Menší popálení lze řešit mastí, to nejhorší může vyžadovat chirurgický zákrok. Kožní onemocnění si ostatně můžete pročítat prostřednictvím níže prezentovaných otázek a odpovědí.

Co je to atopický ekzém?

Jde o neinfekční zánět kůže. Toto onemocnění kůže je charakteristické suchou pokožkou, která dráždí a svědí.

Jak se projevuje lupénka?

Toto kožní onemocnění poznáte podle načervenalých ploch na kůži. Tato místa jsou zároveň doprovázena bělavými šupinkami. Nejčastěji se lupénka vyskytuje na kolenou, loktech nebo na kštici.

Jak vzniká svrab?

Tento druh kožního onemocnění má na svědomí zákožka svrabová, což je roztoč. Kromě viditelných pupínků na pokožce se projevuje také nežádoucím a nepříjemným svěděním.

Co si představit pod pojmem oznobenina?

Kožní onemocnění, které je způsobeno chladem. Nejčastěji se vyskytuje u žen a mnohdy souvisí se špatným prokrvením konkrétních částí těla. Na pokožce se mohou v zimě dělat červenomodré fleky, v zimě pak světle červené. Ty způsobují svědění.

Na jaké další kožní nemoci lze narazit?

Je to například fotoalergická a fototoxická dermatitida, spálení sluncem, vitiligo, proleženiny, opruzení nebo akutní a chronická radiodermatitida.